Můj košík 0 items - 0 Kč 0

Diamantové svíčky

Diamantové svíčkyText Example

Dia­man­to­vé svíč­ky jsou jedi­neč­ným dár­kem ukrý­va­jí­cí šperk v podo­bě prs­te­nu či náuš­nic růz­né hod­no­ty. Von­ná svíč­ka drží tajem­ství až
do doby, kdy hoře­ním roz­ta­ví­te dosta­teč­né množ­ství vosku. Poté již sta­čí vyjmout balí­ček z teku­té­ho vosku a vyba­lit šperk.
Zbý­vá už jen zjis­tit z čeho je šperk vyro­ben. Kaž­dý šperk je ozna­čen kódem, po jehož zadá­ní do naší apli­ka­ce,
se zob­ra­zí mate­ri­ál, ze kte­ré­ho je vyro­be­ný.
V závis­los­ti na edi­ci se může jed­nat o nere­zo­vou ocel, kva­lit­ní stří­bro, cen­né zla­to nebo dokon­ce zla­to s pří­rod­ním dia­man­tem.
Jaké je vaše štěs­tí?

[ichcpt id=“8183”]

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com