Můj košík 0 items - 0 Kč 0

Při objednání do 12.2. 23:59 garantujeme doručení do Valentýna
Využijte slevový kupón “valentyn” na 25% slevu na veškerý sortiment Diamantových svíček

Dia­man­to­vá svíč­ka vydr­ží hořet až 80 hodin. Jak se začne roz­pouš­tět posled­ní tře­ti­na svíč­ky, obje­ví se jejím dně šperk: náuš­ni­ce, prstýnek, nára­mek, náhr­del­ník nebo jiný šperk, kte­rý si vybe­re­te. Cena se pohy­bu­je od 499 Kč do 2 549 Kč.

 

Šper­ky jsou vyro­be­ny ze stří­b­ra 925/1000 a osá­ze­né zir­ko­ny, pří­pad­ně per­lou. Jed­nou za měsíc dosta­ne náhod­ný zákaz­ník mís­to stří­b­ra 14karátové zla­to a mís­to zir­ko­nů pra­vé dia­man­ty.

Jsme rodin­ná fir­ma, přímí dovoz­ci šper­ků a nemu­sí­me pla­tit kamen­né pro­dej­ny. Pro­to je u nás Dia­man­to­vá svíč­ka se šper­kem o 10 až 15% lev­něj­ší, než kolik by Vás stál samot­ný šperk v kle­not­nic­tví.

 

Vázy pro nás vyrá­bí Crys­ta­li­te Bohe­mia ve Svět­lé nad Sáza­vou. Von­né esen­ce u nás tvo­ří 8%. Běž­né svíč­ky mají 3%, pré­mi­o­vé 5%. Otes­to­va­li jsme desít­ky výrob­ců vůní z Evro­py i Asie a vybra­li jed­no­ho doda­va­te­le z Němec­ka a jed­no­ho z Čes­ka.

Nepo­u­ží­vá­me sojo­vý vosk. Všim­ně­te si, kolik “pré­mi­o­vých” výrob­ců pou­ží­vá sojo­vý vosk. Sojo­vý vosk nega­tiv­ně ovliv­ňu­je vůni.

 

Náš výrob­ce vosku z Vel­ké Bri­tá­nie kom­bi­nu­je pří­rod­ní vosk a para­fín. My k němu ješ­tě při­dá­vá­me spe­ci­ál­ní pří­rod­ní vosk (stea­rin), aby vosk vypa­dal ješ­tě krás­ně­ji a sná­ze se z něj dostá­val šperk.

 

Kaž­dá svíč­ka se pro vás vytvo­ří ruč­ně na zakáz­ku.

Pro­to­že je vel­ké množ­ství kom­bi­na­cí šper­ků a vůní a výro­ba je vel­mi dra­há, exis­tu­jí čty­ři mož­nos­ti, jak si vybrat dia­man­to­vou svíč­ku:

 

 • Prv­ní mož­nos­tí je výběr pod­le typ šper­ku v hor­ním menu. Násled­ně si vybe­re­te vůni nebo kon­krét­ní podo­bu šper­ku. V řadách do 1 549 Kč není mož­né vybrat si zce­la kon­krét­ní podo­bu šper­ku, např. “tyto pomněn­ko­vé náuš­ni­ce”. To bude pře­kva­pe­ní. Od 1 569 Kč si vybí­rá­te kon­krét­ní podo­bu šper­ku a násled­ně vůni.

 • Nebo začne­te v menu naho­ře výbě­rem jed­né z našich 23 vůní. Na strán­ce vůně si vybe­re­te veli­kost, dózu a typ šper­ku. Na strán­ce pro­duk­tu v někte­rých pří­pa­dech upřes­ní­te druh šper­ku (např. prs­ten nebo náuš­ni­ce), pří­pad­ně jejich veli­kost. Zde není mož­nost vybrat si zce­la kon­krét­ní podo­bu šper­ku. To bude pře­kva­pe­ní.

 

 • Ceny se pohy­bu­jí od 499 Kč do 2 549 Kč.
 • Chce­te-li si vybrat zce­la kon­krét­ní šperk, klik­ně­te na odkaz Šper­ky k zali­tí. Zde si vyber­te kon­krét­ní šperk a násled­ně kon­krét­ní vůni.

 

 • Na váze bude umís­tě­na eti­ke­ta Exclusi­ve, není mož­ný vlast­ní text.

 

 • Cena se pohy­bu­je od 1 569 Kč do 3 149 Kč.

 • Může­te si také vytvo­řit svíč­ku zce­la pod­le sebe klik­nu­tím na odkaz Navrh­ně­te si v menu naho­ře.

 

 • Zde si vybe­re­te vůni, bar­vu a eti­ke­tu. Může­te si vytvo­řit i vlast­ní text.

 

 • Vybe­re­te si druh šper­ku (náuš­ni­ce, pří­vě­šek, prs­ten nebo nára­mek. U prs­te­nu si vyber­te veli­kost.

 

 • Není mož­nost si zvo­lit kon­krét­ní podo­bu šper­ku. To bude pře­kva­pe­ní.

 

 • Cena se pohy­bu­je mezi 1 298 Kč a 1 998 Kč.

Pokud bys­te se potře­bo­va­li na něco zeptat,
kon­tak­tuj­te nás, pro­sím:

 

Pon­dě­lí až pátek: 11:00 až 20:00
Sobo­ta: 11:00 až 16:00
Nedě­le: 14:00 až 19:00

 

Tele­fon: 725 936 692
E‑mail: [email protected]
Chat: vpra­vo dole

 

Man­že­lé Pavlí­na a Jan Sohro­vi

Při objednání do 12.2. 23:59 garantujeme doručení do Valentýna
Využijte slevový kupón “valentyn” na 25% slevu na veškerý sortiment Diamantových svíček

[header_specials el_title=“NEJOBLÍBENĚJŠÍ SVÍČKY” font_container=“tag:h2|font_size:26|text_align:center” google_fonts=“font_family:EB%20Garamond%3Aregular|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal” css=”.vc_custom_1569870269059{margin-bottom: 45px !important;}”][woo_codes codeswoo=“best_selling_products” items_number=“4” autoplay=“true”]
[header_specials el_title=“NAŠE EDICE” font_container=“tag:h2|font_size:26|text_align:center” google_fonts=“font_family:EB%20Garamond%3Aregular|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal” css=”.vc_custom_1541191513825{margin-bottom: 45px !impor­tant;}”]
[dash_banner][dash_banner main_caption=“JTNDcCUzRSUzQ2VtJTNFJTNDc3BhbiUyMHN0eWxlJTNEJTIyY29sb3IlM0ElMjAlMjMwMDAwMDAlM0IlMjIlM0VvZCUyMDk5OSUyMEslQzQlOEQlM0MlMkZzcGFuJTNFJTNDJTJGZW0lM0UlM0MlMkZwJTNF” main_caption_pos_left=“10” main_caption_pos_top=“12” main_caption_animate=“yes” secondary_caption=“JTNDcCUzRSUzQ3NwYW4lMjBzdHlsZSUzRCUyMmNvbG9yJTNBJTIwJTIzMDAwMDAwJTNCJTIyJTNFT2JzYWh1amUlMjBuJUMzJUExdSVDNSVBMW5pY2UlMkMlMjBzYWR5JTJDJTNDYnIlM0VuJUMzJUExcmFta3klMkMlMjBwJUM1JTk5JUMzJUFEdiVDNCU5QnNlayUyMHMlMjAlQzUlOTlldCVDMyVBRHprZW0lM0MlMkZzcGFuJTNFJTNDJTJGcCUzRSUwQQ==” secondary_caption_pos_left=“10” secondary_caption_pos_top=“29” secondary_caption_animate=”” hover_effect=“selena” banner_link=“url:%2Fkategorie-produktu%2Fbestseller%2F|title:V%C3%ADce” banner_link_pos_top=“72” banner_link_pos_left=“14” banner_img=“83422” el_class=“br-banner1” css=”.vc_custom_1702665506287{margin-bottom: 35px !important;}”][dash_banner main_caption=“JTNDcCUzRSUzQ2VtJTNFJTNDc3BhbiUyMHN0eWxlJTNEJTIyY29sb3IlM0ElMjAlMjMwMDAwMDAlM0IlMjIlM0VvZCUyMDEuMjk4JTIwSyVDNCU4RCUzQyUyRnNwYW4lM0UlM0MlMkZwJTNFJTNDJTJGZW0lM0U=” main_caption_pos_left=“10” main_caption_pos_top=“12” main_caption_animate=“yes” secondary_caption=“JTNDcCUzRSUzQ3NwYW4lMjBzdHlsZSUzRCUyMmNvbG9yJTNBJTIwJTIzMDAwMDAwJTNCJTIyJTNFT2JzYWh1amUlMjBwcnN0JUMzJUJEbmVrJTJDJTIwbiVDMyVBMXUlQzUlQTFuaWNlJTJDJTNDYnIlM0VwJUM1JTk5JUMzJUFEdiVDNCU5QnNlayUyMHMlMjAlQzUlOTlldCVDMyVBRHprZW0lMkMlMjBuJUMzJUExcmFtZWslM0MlMkZzcGFuJTNFJTNDJTJGcCUzRSUwQSUwQSUwQQ==” secondary_caption_pos_left=“10” secondary_caption_pos_top=“29” secondary_caption_animate=”” hover_effect=“selena” banner_link=“url:%2Fprodukt%2Fvlastni-navrh%2F|title:V%C3%ADce” banner_link_pos_top=“72” banner_link_pos_left=“14” banner_img=“81655” el_class=“br-banner1” css=”.vc_custom_1699023815020{margin-bottom: 35px !important;}”][dash_banner main_caption=“JTNDcCUzRSUzQ2VtJTNFJTNDc3BhbiUyMHN0eWxlJTNEJTIyY29sb3IlM0ElMjAlMjMwMDAwMDAlM0IlMjIlM0VvZCUyMDU0OSUyMEslQzQlOEQlM0MlMkZzcGFuJTNFJTNDJTJGcCUzRSUzQyUyRmVtJTNF” main_caption_pos_left=“10” main_caption_pos_top=“12” main_caption_animate=“yes” secondary_caption=“JTNDcCUzRSUzQ3NwYW4lMjBzdHlsZSUzRCUyMmNvbG9yJTNBJTIwJTIzMDAwMDAwJTNCJTIyJTNFT2JzYWh1amUlMjBuJUMzJUExdSVDNSVBMW5pY2UlMkMlMjBwJUM1JTk5JUMzJUFEdiVDNCU5QnNreSUyQyUzQ2JyJTNFbiVDMyVBMXJhbWt5JTJDJTIwJUM1JTk5ZXQlQzMlQUR6a3klMkMlMjBuJUMzJUExaHJkZWxuJUMzJUFEa3klMkMlMjBzYWR5JTNDJTJGc3BhbiUzRSUzQyUyRnAlM0U=” secondary_caption_pos_left=“10” secondary_caption_pos_top=“29” secondary_caption_animate=”” hover_effect=“selena” banner_link=“url:%2Fkategorie-produktu%2Fmalinove-pokuseni%2F|title:V%C3%ADce||” banner_link_pos_top=“72” banner_link_pos_left=“14” banner_img=“81435” el_class=“br-banner1” css=”.vc_custom_1699023931287{margin-bottom: 35px !important;}”][dash_banner main_caption=“JTNDcCUzRSUzQ2VtJTNFJTNDc3BhbiUyMHN0eWxlJTNEJTIyY29sb3IlM0ElMjAlMjMwMDAwMDAlM0IlMjIlM0VvZCUyMDEuMzQ5JTIwSyVDNCU4RCUzQyUyRnNwYW4lM0UlM0MlMkZwJTNFJTNDJTJGZW0lM0U=” main_caption_pos_left=“10” main_caption_pos_top=“12” main_caption_animate=“yes” secondary_caption=“JTNDcCUzRSUzQ3NwYW4lMjBzdHlsZSUzRCUyMmNvbG9yJTNBJTIwJTIzMDAwMDAwJTNCJTIyJTNFT2JzYWh1amUlMjBwZXJsb3YlQzMlQTklMjBwcnN0ZW55JTJDJTIwbiVDMyVBMXUlQzUlQTFuaWNlJTJDJTNDYnIlM0VwJUM1JTk5JUMzJUFEdiVDNCU5QnNreSUyMHMlMjAlQzUlOTlldCVDMyVBRHprZW0lMkMlMjBuJUMzJUExaHJkZWxuJUMzJUFEa3klMkMlMjBzYWR5JTNDJTJGc3BhbiUzRSUzQyUyRnAlM0U=” secondary_caption_pos_left=“10” secondary_caption_pos_top=“29” secondary_caption_animate=”” hover_effect=“selena” banner_link=“url:%2Fkategorie-produktu%2Fexclusive-pearl%2F|title:V%C3%ADce||” banner_link_pos_top=“72” banner_link_pos_left=“14” banner_img=“81436” el_class=“br-banner1” css=”.vc_custom_1683834585090{margin-bottom: 35px !important;}”][dash_banner main_caption=“JTNDcCUzRSUzQ2VtJTNFJTNDc3BhbiUyMHN0eWxlJTNEJTIyY29sb3IlM0ElMjAlMjMwMDAwMDAlM0IlMjIlM0VvZCUyMDMuMjk3JTIwSyVDNCU4RCUzQyUyRnNwYW4lM0UlM0MlMkZwJTNFJTNDJTJGZW0lM0U=” main_caption_pos_left=“10” main_caption_pos_top=“12” main_caption_animate=“yes” secondary_caption=“JTNDcCUzRSUzQ3NwYW4lMjBzdHlsZSUzRCUyMmNvbG9yJTNBJTIwJTIzMDAwMDAwJTNCJTIyJTNFT2JzYWh1amUlMjBzYWR5JTNDJTJGc3BhbiUzRSUzQyUyRnAlM0U=” secondary_caption_pos_left=“10” secondary_caption_pos_top=“29” secondary_caption_animate=”” hover_effect=“selena” banner_link=“url:%2Fkategorie-produktu%2Fbalicky%2F|title:V%C3%ADce” banner_link_pos_top=“72” banner_link_pos_left=“14” banner_img=“81869” el_class=“br-banner1” css=”.vc_custom_1686591205660{margin-bottom: 35px !important;}”][dash_banner main_caption=“JTNDcCUzRSUzQ2VtJTNFJTNDc3BhbiUyMHN0eWxlJTNEJTIyY29sb3IlM0ElMjAlMjMwMDAwMDAlM0IlMjIlM0VvZCUyMDEuMjk5JTIwSyVDNCU4RCUzQyUyRnNwYW4lM0UlM0MlMkZwJTNFJTNDJTJGZW0lM0U=” main_caption_pos_left=“10” main_caption_pos_top=“12” main_caption_animate=“yes” secondary_caption=“JTNDcCUzRSUzQ3NwYW4lMjBzdHlsZSUzRCUyMmNvbG9yJTNBJTIwJTIzMDAwMDAwJTNCJTIyJTNFT2JzYWh1amUlMjBwcnN0JUMzJUJEbmt5JTJDJTIwbmF1JUM1JUExbmljZSUyQyUzQ2JyJTNFbiVDMyVBMXJhbWt5JTIwbmVibyUyMHNhZHklM0MlMkZzcGFuJTNFJTNDJTJGcCUzRSUwQQ==” secondary_caption_pos_left=“10” secondary_caption_pos_top=“29” secondary_caption_animate=”” hover_effect=“selena” banner_link=“url:%2Fkategorie-produktu%2Fmagic-flowers%2F|title:V%C3%ADce” banner_link_pos_top=“72” banner_link_pos_left=“14” banner_img=“81434” el_class=“br-banner1” css=”.vc_custom_1699024031414{margin-bottom: 35px !important;}”][dash_banner main_caption=“JTNDcCUzRSUzQ2VtJTNFJTNDc3BhbiUyMHN0eWxlJTNEJTIyY29sb3IlM0ElMjAlMjMwMDAwMDAlM0IlMjIlM0VvZCUyMDEuMjk5JTIwSyVDNCU4RCUzQyUyRnNwYW4lM0UlM0MlMkZwJTNFJTNDJTJGZW0lM0UlMEE=” main_caption_pos_left=“10” main_caption_pos_top=“12” main_caption_animate=“yes” secondary_caption=“JTNDcCUzRSUzQ3NwYW4lMjBzdHlsZSUzRCUyMmNvbG9yJTNBJTIwJTIzMDAwMDAwJTNCJTIyJTNFT2JzYWh1amUlMjBwcnN0JUMzJUJEbmt5JTJDJTIwbiVDMyVBMXUlQzUlQTFuaWNlJTJDJTNDYnIlM0VuJUMzJUExcmFta3klMjBuZWJvJTIwc2FkeSUzQyUyRnNwYW4lM0UlM0MlMkZwJTNF” secondary_caption_pos_left=“10” secondary_caption_pos_top=“29” secondary_caption_animate=”” hover_effect=“selena” banner_link=“url:%2Fkategorie-produktu%2Fhrejiva-brusinka%2F|title:V%C3%ADce” banner_link_pos_top=“72” banner_link_pos_left=“14” banner_img=“81432” el_class=“br-banner1” css=”.vc_custom_1699024218002{margin-bottom: 35px !important;}”][dash_banner main_caption=“JTNDcCUzRSUzQ2VtJTNFJTNDc3BhbiUyMHN0eWxlJTNEJTIyY29sb3IlM0ElMjAlMjMwMDAwMDAlM0IlMjIlM0VvZCUyMDEuNTQ5JTIwSyVDNCU4RCUzQyUyRnNwYW4lM0UlM0MlMkZwJTNFJTNDJTJGZW0lM0U=” main_caption_pos_left=“10” main_caption_pos_top=“12” main_caption_animate=“yes” secondary_caption=“JTNDcCUzRSUzQ3NwYW4lMjBzdHlsZSUzRCUyMmNvbG9yJTNBJTIwJTIzMDAwMDAwJTNCJTIyJTNFT2JzYWh1amUlMjBuJUMzJUExdSVDNSVBMW5pY2UlMkMlMjBuJUMzJUExaHJkZWxuJUMzJUFEa3klMkMlM0NiciUzRXAlQzUlOTklQzMlQUR2JUM0JTlCc2t5JTIwcyUyMCVDNSU5OWV0JUMzJUFEemtlbSUzQyUyRnNwYW4lM0UlM0MlMkZwJTNF” secondary_caption_pos_left=“10” secondary_caption_pos_top=“29” secondary_caption_animate=”” hover_effect=“selena” banner_link=“url:%2Fkategorie-produktu%2Fsperky-k-zaliti%2F|title:V%C3%ADce” banner_link_pos_top=“72” banner_link_pos_left=“14” banner_img=“81481” el_class=“br-banner1” css=”.vc_custom_1699024140396{margin-bottom: 35px !important;}”][dash_banner main_caption=“JTNDcCUzRSUzQ2VtJTNFJTNDc3BhbiUyMHN0eWxlJTNEJTIyY29sb3IlM0ElMjAlMjMwMDAwMDAlM0IlMjIlM0VvZCUyMDE0OSUyMEslQzQlOEQlM0MlMkZzcGFuJTNFJTNDJTJGcCUzRSUzQyUyRmVtJTNF” main_caption_pos_left=“10” main_caption_pos_top=“12” main_caption_animate=“yes” secondary_caption=”” secondary_caption_pos_left=“10” secondary_caption_pos_top=“29” secondary_caption_animate=”” hover_effect=“selena” banner_link=“url:%2Fkategorie-produktu%2Faromalampy-vosky%2F|title:V%C3%ADce” banner_link_pos_top=“72” banner_link_pos_left=“14” banner_img=“83103” el_class=“br-banner1” css=”.vc_custom_1698586755519{margin-bottom: 35px !impor­tant;}”]
[dash_banner main_caption=“JTNDcCUzRSUzQ2VtJTNFJTNDc3BhbiUyMHN0eWxlJTNEJTIyY29sb3IlM0ElMjAlMjMwMDAwMDAlM0IlMjIlM0VvZCUyMDk5OSUyMEslQzQlOEQlM0MlMkZzcGFuJTNFJTNDJTJGcCUzRSUzQyUyRmVtJTNF” main_caption_pos_left=“10” main_caption_pos_top=“12” main_caption_animate=“yes” secondary_caption=“JTNDcCUzRSUzQ3NwYW4lMjBzdHlsZSUzRCUyMmNvbG9yJTNBJTIwJTIzMDAwMDAwJTNCJTIyJTNFT2JzYWh1amUlMjBuJUMzJUExdSVDNSVBMW5pY2UlMjBwdXpldHklM0MlMkZzcGFuJTNFJTNDJTJGcCUzRQ==” secondary_caption_pos_left=“10” secondary_caption_pos_top=“29” secondary_caption_animate=”” hover_effect=“selena” banner_link=“url:%2Fkategorie-produktu%2Fcrystal-limited-edition%2F|title:V%C3%ADce” banner_link_pos_top=“72” banner_link_pos_left=“14” banner_img=“83262” el_class=“br-banner1” css=”.vc_custom_1699023717290{margin-bottom: 35px !important;}”][dash_banner main_caption=“JTNDcCUzRSUzQ2VtJTNFJTNDc3BhbiUyMHN0eWxlJTNEJTIyY29sb3IlM0ElMjAlMjMwMDAwMDAlM0IlMjIlM0VvZCUyMDEuMjk5JTIwSyVDNCU4RCUzQyUyRnNwYW4lM0UlM0MlMkZwJTNFJTNDJTJGZW0lM0U=” main_caption_pos_left=“10” main_caption_pos_top=“12” main_caption_animate=“yes” secondary_caption=“JTNDcCUzRSUzQ3NwYW4lMjBzdHlsZSUzRCUyMmNvbG9yJTNBJTIwJTIzMDAwMDAwJTNCJTIyJTNFT2JzYWh1amUlMjBuYXUlQzUlQTFuaWNlJTJDJTIwcHJzdCVDMyVCRG5reSUyQyUzQ2JyJTNFbiVDMyVBMXJhbWt5JTJDJTIwc2FkeSUzQyUyRnNwYW4lM0UlM0MlMkZwJTNFJTBB” secondary_caption_pos_left=“10” secondary_caption_pos_top=“29” secondary_caption_animate=”” hover_effect=“selena” banner_link=“url:%2Fkategorie-produktu%2Fpecene-jablko%2F|title:V%C3%ADce” banner_link_pos_top=“72” banner_link_pos_left=“14” banner_img=“83527” el_class=“br-banner1” css=”.vc_custom_1699906478299{margin-bottom: 35px !important;}”][dash_banner main_caption=“JTNDcCUzRSUzQ2VtJTNFJTNDc3BhbiUyMHN0eWxlJTNEJTIyY29sb3IlM0ElMjAlMjMwMDAwMDAlM0IlMjIlM0VvZCUyMDQ5OSUyMEslQzQlOEQlM0MlMkZzcGFuJTNFJTNDJTJGcCUzRSUzQyUyRmVtJTNF” main_caption_pos_left=“10” main_caption_pos_top=“12” main_caption_animate=“yes” secondary_caption=“JTNDcCUzRSUzQ3NwYW4lMjBzdHlsZSUzRCUyMmNvbG9yJTNBJTIwJTIzMDAwMDAwJTNCJTIyJTNFT2JzYWh1amUlMjBuJUMzJUExdSVDNSVBMW5pY2UlMjBwdXpldHklMkMlMjAlQzUlOTlldCVDMyVBRHplayUzQ2JyJTNFJTIwbmVibyUyMHAlQzUlOTklQzMlQUR2JUM0JTlCc2VrJTNDJTJGc3BhbiUzRSUzQyUyRnAlM0U=” secondary_caption_pos_left=“10” secondary_caption_pos_top=“29” secondary_caption_animate=”” hover_effect=“selena” banner_link=“url:%2Fkategorie-produktu%2Fbe-happy%2F|title:V%C3%ADce” banner_link_pos_top=“72” banner_link_pos_left=“14” banner_img=“81470” el_class=“br-banner1” css=”.vc_custom_1705341181454{margin-bottom: 35px !important;}”][dash_banner main_caption=“JTNDcCUzRSUzQ2VtJTNFJTNDc3BhbiUyMHN0eWxlJTNEJTIyY29sb3IlM0ElMjAlMjMwMDAwMDAlM0IlMjIlM0VvZCUyMDEuMjk5JTIwSyVDNCU4RCUzQyUyRnNwYW4lM0UlM0MlMkZwJTNFJTNDJTJGZW0lM0U=” main_caption_pos_left=“10” main_caption_pos_top=“12” main_caption_animate=“yes” secondary_caption=“JTNDcCUzRSUzQ3NwYW4lMjBzdHlsZSUzRCUyMmNvbG9yJTNBJTIwJTIzMDAwMDAwJTNCJTIyJTNFT2JzYWh1amUlMjBwcnN0JUMzJUJEbmVrJTJDJTIwbmVibyUyMG4lQzMlQTF1JUM1JUExbmljZSUzQyUyRnNwYW4lM0UlM0MlMkZwJTNF” secondary_caption_pos_left=“10” secondary_caption_pos_top=“29” secondary_caption_animate=”” hover_effect=“selena” banner_link=“url:%2Fkategorie-produktu%2Fdeluxe-gift%2Fmamince%2F|title:V%C3%ADce||” banner_link_pos_top=“72” banner_link_pos_left=“14” banner_img=“81473” el_class=“br-banner1” css=”.vc_custom_1699024011295{margin-bottom: 35px !important;}”][dash_banner main_caption=“JTNDcCUzRSUzQ2VtJTNFJTNDc3BhbiUyMHN0eWxlJTNEJTIyY29sb3IlM0ElMjAlMjMwMDAwMDAlM0IlMjIlM0VvZCUyMDEuMjk5JTIwSyVDNCU4RCUzQyUyRnNwYW4lM0UlM0MlMkZwJTNFJTNDJTJGZW0lM0U=” main_caption_pos_left=“10” main_caption_pos_top=“12” main_caption_animate=“yes” secondary_caption=“JTNDcCUzRSUzQ3NwYW4lMjBzdHlsZSUzRCUyMmNvbG9yJTNBJTIwJTIzMDAwMDAwJTNCJTIyJTNFT2JzYWh1amUlMjBwcnN0JUMzJUJEbmVrJTJDJTIwbmVibyUyMG4lQzMlQTF1JUM1JUExbmljZSUzQyUyRnNwYW4lM0UlM0MlMkZwJTNF” secondary_caption_pos_left=“10” secondary_caption_pos_top=“29” secondary_caption_animate=”” hover_effect=“selena” banner_link=“url:%2Fkategorie-produktu%2Fpomeranc-a-mata%2F|title:V%C3%ADce||” banner_link_pos_top=“72” banner_link_pos_left=“14” banner_img=“81439” el_class=“br-banner1” css=”.vc_custom_1699024040738{margin-bottom: 35px !important;}”][dash_banner main_caption=“JTNDcCUzRSUzQ2VtJTNFJTNDc3BhbiUyMHN0eWxlJTNEJTIyY29sb3IlM0ElMjAlMjMwMDAwMDAlM0IlMjIlM0VvZCUyMDEuMjk5JTIwSyVDNCU4RCUzQyUyRnNwYW4lM0UlM0MlMkZwJTNFJTNDJTJGZW0lM0U=” main_caption_pos_left=“10” main_caption_pos_top=“12” main_caption_animate=“yes” secondary_caption=“JTNDcCUzRSUzQ3NwYW4lMjBzdHlsZSUzRCUyMmNvbG9yJTNBJTIwJTIzMDAwMDAwJTNCJTIyJTNFT2JzYWh1amUlMjBuJUMzJUExdSVDNSVBMW5pY2UlMkMlM0NiciUzRW5lYm8lMjBwJUM1JTk5JUMzJUFEdiVDNCU5QnNlayUyMHMlMjAlQzUlOTlldCVDMyVBRHprZW0lM0MlMkZzcGFuJTNFJTNDJTJGcCUzRSUwQQ==” secondary_caption_pos_left=“10” secondary_caption_pos_top=“29” secondary_caption_animate=”” hover_effect=“selena” banner_link=“url:%2Fkategorie-produktu%2Fpina-colada%2F|title:V%C3%ADce||” banner_link_pos_top=“72” banner_link_pos_left=“14” banner_img=“81438” el_class=“br-banner1” css=”.vc_custom_1699024090576{margin-bottom: 35px !important;}”][dash_banner main_caption=“JTNDcCUzRSUzQ2VtJTNFJTNDc3BhbiUyMHN0eWxlJTNEJTIyY29sb3IlM0ElMjAlMjMwMDAwMDAlM0IlMjIlM0VvZCUyMDY5OSUyMEslQzQlOEQlM0MlMkZzcGFuJTNFJTNDJTJGcCUzRSUzQyUyRmVtJTNF” main_caption_pos_left=“10” main_caption_pos_top=“12” main_caption_animate=“yes” secondary_caption=“JTNDcCUzRSUzQ3NwYW4lMjBzdHlsZSUzRCUyMmNvbG9yJTNBJTIwJTIzMDAwMDAwJTNCJTIyJTNFT2JzYWh1amUlMjBuJUMzJUExdSVDNSVBMW5pY2UlMkMlMjBuJUMzJUExaHJkZWxuJUMzJUFEa3klMkMlM0NiciUzRXAlQzUlOTklQzMlQUR2JUM0JTlCc2t5JTIwcyUyMCVDNSU5OWV0JUMzJUFEemtlbSUzQyUyRnNwYW4lM0UlM0MlMkZwJTNF” secondary_caption_pos_left=“10” secondary_caption_pos_top=“29” secondary_caption_animate=”” hover_effect=“selena” banner_link=“url:%2Fkategorie-produktu%2Fsperky-samostatne%2F|title:V%C3%ADce” banner_link_pos_top=“72” banner_link_pos_left=“14” banner_img=“81480” el_class=“br-banner1” css=”.vc_custom_1699024252379{margin-bottom: 35px !important;}”][dash_banner main_caption=“JTNDcCUzRSUzQ2VtJTNFJTNDc3BhbiUyMHN0eWxlJTNEJTIyY29sb3IlM0ElMjAlMjMwMDAwMDAlM0IlMjIlM0VvZCUyMDEuMjk5JTIwSyVDNCU4RCUzQyUyRnNwYW4lM0UlM0MlMkZwJTNFJTNDJTJGZW0lM0U=” main_caption_pos_left=“10” main_caption_pos_top=“12” main_caption_animate=“yes” secondary_caption=“JTNDcCUzRSUzQ3NwYW4lMjBzdHlsZSUzRCUyMmNvbG9yJTNBJTIwJTIzMDAwMDAwJTNCJTIyJTNFT2JzYWh1amUlMjBwcnN0JUMzJUJEbmt5JTJDJTIwbmVibyUyMG4lQzMlQTF1JUM1JUExbmljZSUzQyUyRnNwYW4lM0UlM0MlMkZwJTNF” secondary_caption_pos_left=“10” secondary_caption_pos_top=“29” secondary_caption_animate=”” hover_effect=“selena” banner_link=“url:%2Fkategorie-produktu%2Fedice-exclusive%2F|title:V%C3%ADce||” banner_link_pos_top=“72” banner_link_pos_left=“14” banner_img=“81430” el_class=“br-banner1” css=”.vc_custom_1699024152030{margin-bottom: 35px !important;}”][dash_banner main_caption=“JTNDcCUzRSUzQ2VtJTNFJTNDc3BhbiUyMHN0eWxlJTNEJTIyY29sb3IlM0ElMjAlMjMwMDAwMDAlM0IlMjIlM0VvZCUyMDEuMzQ5JTIwSyVDNCU4RCUzQyUyRnNwYW4lM0UlM0MlMkZwJTNFJTNDJTJGZW0lM0UlMEE=” main_caption_pos_left=“10” main_caption_pos_top=“12” main_caption_animate=“yes” secondary_caption=“JTNDcCUzRSUzQ3NwYW4lMjBzdHlsZSUzRCUyMmNvbG9yJTNBJTIwJTIzMDAwMDAwJTNCJTIyJTNFT2JzYWh1amUlMjBwcnN0JUMzJUJEbmVrJTJDJTIwbiVDMyVBMXUlQzUlQTFuaWNlJTNDYnIlM0VuZWJvJTIwbiVDMyVBMXJhbWVrJTNDJTJGc3BhbiUzRSUzQyUyRnAlM0U=” secondary_caption_pos_left=“10” secondary_caption_pos_top=“29” secondary_caption_animate=”” hover_effect=“selena” banner_link=“url:%2Fkategorie-produktu%2Ffantasy%2F|title:V%C3%ADce” banner_link_pos_top=“72” banner_link_pos_left=“14” banner_img=“81431” el_class=“br-banner1” css=”.vc_custom_1699024079903{margin-bottom: 35px !impor­tant;}”]
[dash_banner main_caption=“JTNDcCUzRSUzQ2VtJTNFJTNDc3BhbiUyMHN0eWxlJTNEJTIyY29sb3IlM0ElMjAlMjMwMDAwMDAlM0IlMjIlM0VvZCUyMDEuMjk5JTIwSyVDNCU4RCUzQyUyRnNwYW4lM0UlM0MlMkZwJTNFJTNDJTJGZW0lM0U=” main_caption_pos_left=“10” main_caption_pos_top=“12” main_caption_animate=“yes” secondary_caption=“JTNDcCUzRSUzQ3NwYW4lMjBzdHlsZSUzRCUyMmNvbG9yJTNBJTIwJTIzMDAwMDAwJTNCJTIyJTNFT2JzYWh1amUlMjBwcnN0JUMzJUJEbmVrJTJDJTIwbiVDMyVBMXUlQzUlQTFuaWNlJTJDJTNDYnIlM0UlMjBuJUMzJUExaHJkZWxuJUMzJUFEayUyQyUyMHNhZHklM0MlMkZzcGFuJTNFJTNDJTJGcCUzRQ==” secondary_caption_pos_left=“10” secondary_caption_pos_top=“29” secondary_caption_animate=”” hover_effect=“selena” banner_link=“url:%2Fkategorie-produktu%2Fkouzlo-kvetin%2F|title:V%C3%ADce” banner_link_pos_top=“72” banner_link_pos_left=“14” banner_img=“81443” el_class=“br-banner1” css=”.vc_custom_1699023902993{margin-bottom: 35px !important;}”][dash_banner main_caption=“JTNDcCUzRSUzQ2VtJTNFJTNDc3BhbiUyMHN0eWxlJTNEJTIyY29sb3IlM0ElMjAlMjMwMDAwMDAlM0IlMjIlM0VvZCUyMDEuMjk5JTIwSyVDNCU4RCUzQyUyRnNwYW4lM0UlM0MlMkZwJTNFJTNDJTJGZW0lM0U=” main_caption_pos_left=“10” main_caption_pos_top=“12” main_caption_animate=“yes” secondary_caption=“JTNDcCUzRSUzQ3NwYW4lMjBzdHlsZSUzRCUyMmNvbG9yJTNBJTIwJTIzMDAwMDAwJTNCJTIyJTNFT2JzYWh1amUlMjBuYXUlQzUlQTFuaWNlJTJDJTIwcHJzdCVDMyVCRG5reSUyQyUzQ2JyJTNFbiVDMyVBMXJhbWt5JTJDJTIwc2FkeSUzQyUyRnNwYW4lM0UlM0MlMkZwJTNFJTBB” secondary_caption_pos_left=“10” secondary_caption_pos_top=“29” secondary_caption_animate=”” hover_effect=“selena” banner_link=“url:%2Fkategorie-produktu%2Fskorice-jablko%2F|title:V%C3%ADce” banner_link_pos_top=“72” banner_link_pos_left=“14” banner_img=“81440” el_class=“br-banner1” css=”.vc_custom_1699023961111{margin-bottom: 35px !important;}”][dash_banner main_caption=“JTNDcCUzRSUzQ2VtJTNFJTNDc3BhbiUyMHN0eWxlJTNEJTIyY29sb3IlM0ElMjAlMjMwMDAwMDAlM0IlMjIlM0VvZCUyMDEuMjk5JTIwSyVDNCU4RCUzQyUyRnNwYW4lM0UlM0MlMkZwJTNFJTNDJTJGZW0lM0U=” main_caption_pos_left=“10” main_caption_pos_top=“12” main_caption_animate=“yes” secondary_caption=“JTNDcCUzRSUzQ3NwYW4lMjBzdHlsZSUzRCUyMmNvbG9yJTNBJTIwJTIzMDAwMDAwJTNCJTIyJTNFT2JzYWh1amUlMjBuYXUlQzUlQTFuaWNlJTJDJTIwcHJzdCVDMyVCRG5reSUyQyUzQ2JyJTNFbiVDMyVBMXJhbWt5JTJDJTIwc2FkeSUzQyUyRnNwYW4lM0UlM0MlMkZwJTNFJTBB” secondary_caption_pos_left=“10” secondary_caption_pos_top=“29” secondary_caption_animate=”” hover_effect=“selena” banner_link=“url:%2Fkategorie-produktu%2Fvanocni-susenky%2F|title:V%C3%ADce” banner_link_pos_top=“72” banner_link_pos_left=“14” banner_img=“82702” el_class=“br-banner1” css=”.vc_custom_1699024020793{margin-bottom: 35px !important;}”][dash_banner main_caption=“JTNDcCUzRSUzQ2VtJTNFJTNDc3BhbiUyMHN0eWxlJTNEJTIyY29sb3IlM0ElMjAlMjMwMDAwMDAlM0IlMjIlM0VvZCUyMDEuMjk5JTIwSyVDNCU4RCUzQyUyRnNwYW4lM0UlM0MlMkZwJTNFJTNDJTJGZW0lM0U=” main_caption_pos_left=“10” main_caption_pos_top=“12” main_caption_animate=“yes” secondary_caption=“JTNDcCUzRSUzQ3NwYW4lMjBzdHlsZSUzRCUyMmNvbG9yJTNBJTIwJTIzMDAwMDAwJTNCJTIyJTNFT2JzYWh1amUlMjBwcnN0JUMzJUJEbmVrJTJDJTIwbiVDMyVBMXUlQzUlQTFuaWNlJTJDJTNDYnIlM0VuJUMzJUExcmFtZWslMkMlMjBwJUM1JTk5JUMzJUFEdiVDNCU5QnNlayUyMHMlMjAlQzUlOTlldCVDMyVBRHprZW0lMkMlMjBzYWR1JTNDJTJGc3BhbiUzRSUzQyUyRnAlM0U=” secondary_caption_pos_left=“10” secondary_caption_pos_top=“29” secondary_caption_animate=”” hover_effect=“selena” banner_link=“url:%2Fkategorie-produktu%2Fparfume%2F|title:V%C3%ADce||” banner_link_pos_top=“72” banner_link_pos_left=“14” banner_img=“81429” el_class=“br-banner1” css=”.vc_custom_1699024053305{margin-bottom: 35px !important;}”][dash_banner main_caption=“JTNDcCUzRSUzQ2VtJTNFJTNDc3BhbiUyMHN0eWxlJTNEJTIyY29sb3IlM0ElMjAlMjMwMDAwMDAlM0IlMjIlM0VvZCUyMDEuMjQ5JTIwSyVDNCU4RCUzQyUyRnNwYW4lM0UlM0MlMkZwJTNFJTNDJTJGZW0lM0U=” main_caption_pos_left=“10” main_caption_pos_top=“12” main_caption_animate=“yes” secondary_caption=“JTNDcCUzRSUzQ3NwYW4lMjBzdHlsZSUzRCUyMmNvbG9yJTNBJTIwJTIzMDAwMDAwJTNCJTIyJTNFT2JzYWh1amUlMjBzdCVDNSU5OSVDMyVBRGJybiVDMyVBOSUyMHAlQzUlOTklQzMlQUR2JUM0JTlCc2t5JTNDJTJGc3BhbiUzRSUzQyUyRnAlM0U=” secondary_caption_pos_left=“10” secondary_caption_pos_top=“29” secondary_caption_animate=”” hover_effect=“selena” banner_link=“url:%2Fkategorie-produktu%2Fpanska-edice%2F|title:V%C3%ADce” banner_link_pos_top=“72” banner_link_pos_left=“14” banner_img=“82744” el_class=“br-banner1” css=”.vc_custom_1696016836192{margin-bottom: 35px !important;}”][dash_banner main_caption=“JTNDcCUzRSUzQ2VtJTNFJTNDc3BhbiUyMHN0eWxlJTNEJTIyY29sb3IlM0ElMjAlMjMwMDAwMDAlM0IlMjIlM0VvZCUyMDEuMjk5JTIwSyVDNCU4RCUzQyUyRnNwYW4lM0UlM0MlMkZwJTNFJTNDJTJGZW0lM0U=” main_caption_pos_left=“10” main_caption_pos_top=“12” main_caption_animate=“yes” secondary_caption=“JTNDcCUzRSUzQ3NwYW4lMjBzdHlsZSUzRCUyMmNvbG9yJTNBJTIwJTIzMDAwMDAwJTNCJTIyJTNFT2JzYWh1amUlMjBwcnN0JUMzJUJEbmVrJTJDJTIwbiVDMyVBMXUlQzUlQTFuaWNlJTJDJTNDYnIlM0VuJUMzJUExcmFtZWslMkMlMjBzYWR5JTNDJTJGc3BhbiUzRSUzQyUyRnAlM0U=” secondary_caption_pos_left=“10” secondary_caption_pos_top=“29” secondary_caption_animate=”” hover_effect=“selena” banner_link=“url:%2Fkategorie-produktu%2Fskorice-pomeranc%2F|title:V%C3%ADce||” banner_link_pos_top=“72” banner_link_pos_left=“14” banner_img=“81441” el_class=“br-banner1” css=”.vc_custom_1699024163312{margin-bottom: 35px !important;}”][dash_banner main_caption=“JTNDcCUzRSUzQ2VtJTNFJTNDc3BhbiUyMHN0eWxlJTNEJTIyY29sb3IlM0ElMjAlMjMwMDAwMDAlM0IlMjIlM0VvZCUyMDEuMzQ5JTIwSyVDNCU4RCUzQyUyRnNwYW4lM0UlM0MlMkZwJTNFJTNDJTJGZW0lM0U=” main_caption_pos_left=“10” main_caption_pos_top=“12” main_caption_animate=“yes” secondary_caption=“JTNDcCUzRSUzQ3NwYW4lMjBzdHlsZSUzRCUyMmNvbG9yJTNBJTIwJTIzMDAwMDAwJTNCJTIyJTNFT2JzYWh1amUlMjBwcnN0JUMzJUJEbmVrJTIwbmVibyUyMG4lQzMlQTF1JUM1JUExbmljZSUzQyUyRnNwYW4lM0UlM0MlMkZwJTNF” secondary_caption_pos_left=“10” secondary_caption_pos_top=“29” secondary_caption_animate=”” hover_effect=“selena” banner_link=“url:%2Fkategorie-produktu%2Fz-lasky-valentyn2020%2F|title:V%C3%ADce” banner_link_pos_top=“72” banner_link_pos_left=“14” banner_img=“81474” el_class=“br-banner1” css=”.vc_custom_1699024205139{margin-bottom: 35px !important;}”][dash_banner main_caption=“JTNDcCUzRSUzQ2VtJTNFJTNDc3BhbiUyMHN0eWxlJTNEJTIyY29sb3IlM0ElMjAlMjMwMDAwMDAlM0IlMjIlM0VvZCUyMDYuNjAwJTIwSyVDNCU4RCUzQyUyRnNwYW4lM0UlM0MlMkZwJTNFJTNDJTJGZW0lM0U=” main_caption_pos_left=“10” main_caption_pos_top=“12” main_caption_animate=“yes” secondary_caption=“JTNDcCUzRSUzQ3NwYW4lMjBzdHlsZSUzRCUyMmNvbG9yJTNBJTIwJTIzMDAwMDAwJTNCJTIyJTNFT2JzYWh1amUlMjB6bGF0JUMzJUE5JTIwbiVDMyVBMXUlQzUlQTFuaWNlJTNDJTJGc3BhbiUzRSUzQyUyRnAlM0U=” secondary_caption_pos_left=“10” secondary_caption_pos_top=“29” secondary_caption_animate=”” hover_effect=“selena” banner_link=“url:%2Fkategorie-produktu%2Fedice-gold-zlate-sperky%2F|title:V%C3%ADce” banner_link_pos_top=“72” banner_link_pos_left=“14” banner_img=“81471” el_class=“br-banner1” css=”.vc_custom_1699024269801{margin-bottom: 35px !impor­tant;}”]
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com