Můj košík 0 items - 0 Kč 0

 

Dia­man­to­vá svíč­ka vydr­ží hořet až 80 hodin. Jak se začne roz­pouš­tět posled­ní tře­ti­na svíč­ky, obje­ví se jejím dně šperk: náuš­ni­ce, prstýnek, nára­mek, náhr­del­ník nebo jiný šperk, kte­rý si vybe­re­te. Cena se pohy­bu­je od 499 Kč do 2 549 Kč.

Šper­ky jsou vyro­be­ny ze stří­b­ra 925/1000 a osá­ze­né zir­ko­ny, pří­pad­ně per­lou. Jed­nou za měsíc dosta­ne náhod­ný zákaz­ník mís­to stří­b­ra 14karátové zla­to a mís­to zir­ko­nů pra­vé dia­man­ty.

 

Jsme rodin­ná fir­ma, přímí dovoz­ci šper­ků a nemu­sí­me pla­tit kamen­né pro­dej­ny. Pro­to je u nás Dia­man­to­vá svíč­ka se šper­kem o 10 až 15% lev­něj­ší, než kolik by Vás stál samot­ný šperk v kle­not­nic­tví.

Vázy pro nás vyrá­bí Crys­ta­li­te Bohe­mia ve Svět­lé nad Sáza­vou. Von­né esen­ce u nás tvo­ří 8%. Běž­né svíč­ky mají 3%, pré­mi­o­vé 5%. Otes­to­va­li jsme desít­ky výrob­ců vůní z Evro­py i Asie a vybra­li jed­no­ho doda­va­te­le z Němec­ka a jed­no­ho z Čes­ka.

 

 

Nepo­u­ží­vá­me sojo­vý vosk. Všim­ně­te si, kolik “pré­mi­o­vých” výrob­ců pou­ží­vá sojo­vý vosk. Sojo­vý vosk nega­tiv­ně ovliv­ňu­je vůni.

 

Náš výrob­ce vosku z Vel­ké Bri­tá­nie kom­bi­nu­je pří­rod­ní vosk a para­fín. My k němu ješ­tě při­dá­vá­me spe­ci­ál­ní pří­rod­ní vosk (stea­rin), aby vosk vypa­dal ješ­tě krás­ně­ji a sná­ze se z něj dostá­val šperk.

Kaž­dá svíč­ka se pro vás vytvo­ří ruč­ně na zakáz­ku.

 

Pokud bys­te se potře­bo­va­li na něco zeptat,
kon­tak­tuj­te nás, pro­sím:
Pon­dě­lí až pátek: 11:00 až 20:00
Sobo­ta: 11:00 až 16:00
Nedě­le: 14:00 až 19:00
Tele­fon: 725 936 692
E‑mail: [email protected]
Chat: v levo dole
Man­že­lé Pavlí­na a Jan Sohro­vi

Jednoduše si vyberte šperk
a na stránce produktu klikněte na Vybrat svíčku.

 • Sle­va!

  Náušnice markýzy | Šperk se zalitím do svíčky

  599 
 • Náhrdelník strom Gabriel | Šperk se zalitím do svíčky

  1229 
 • Náušnice strom života v srdci | Šperk se zalitím do svíčky

  1299 
 • Přívěsek menší nekonečno s řetízkem | Šperk se zalitím do svíčky

  1299 
 • Přívěsek srdce s kamenem s řetízkem | Šperk se zalitím do svíčky

  1299 
 • Náhrdelník květinky Rosalie | Šperk se zalitím do svíčky

  1299 
 • Náhrdelník ornament Athéna | Šperk se zalitím do svíčky

  1299 
 • Náušnice pomněnky světle modré | Šperk se zalitím do svíčky

  1349 
 • Přívěsek s řetízkem ovál zelený | Šperk se zalitím do svíčky

  1349 
 • Přívěsek s řetízkem ovál tmavě modrý | Šperk se zalitím do svíčky

  1349 
 • Přívěsek s řetízkem ovál světle modrý | Šperk se zalitím do svíčky

  1349 
 • Přívěsek s řetízkem ovál růžový | Šperk se zalitím do svíčky

  1349 
 • Náhrdelník srdce s křížkem | Šperk se zalitím do svíčky

  1399 
 • Náušnice galaxie | Šperk se zalitím do svíčky

  1399 
 • Přívěsek s řetízkem dvě srdce | Šperk se zalitím do svíčky

  1399 
 • Náhrdelník velké srdce | Šperk se zalitím do svíčky

  1399 
 • Náušnice ovál tmavě modrý | Šperk se zalitím do svíčky

  1399 
 • Náušnice ovál růžový | Šperk se zalitím do svíčky

  1399 
 • Náušnice kočky | Šperk se zalitím do svíčky

  1399 
 • Přívěsek větší nekonečno s řetízkem | Šperk se zalitím do svíčky

  1399 
 • Náušnice ovál fialový | Šperk + zalití do svíčky

  1399 
 • Náramek valentýnská tři srdce | Šperk se zalitím do svíčky

  1449 
 • Přívěsek srdce EKG s řetízkem | Šperk se zalitím do svíčky

  1449 
 • Náramek plná srdce | Šperk se zalitím do svíčky

  1469 
 • Náušnice velké srdce | Šperk se zalitím do svíčky

  1499 
 • Náramek velké srdce | Šperk se zalitím do svíčky

  1499 
 • Přívěsek strom života s řetízkem | Šperk se zalitím do svíčky

  1499 
 • Přívěsek strom života s kořeny s řetízkem | Šperk se zalitím do svíčky

  1499 
 • Náhrdelník mušle s perlou | Šperk se zalitím do svíčky

  1649 
 • Náramek stahovací Penelope | Šperk se zalitím do svíčky

  1649 
 • Náramek čirý Evelyn | Šperk se zalitím do svíčky

  1669 
 • Náramek barevný Evelyn | Šperk se zalitím do svíčky

  1669 
 • Náramek stahovací Julie | Šperk se zalitím do svíčky

  1699 
 • Sada Twist | Šperk se zalitím do svíčky

  1999 
 • Sada simply | Šperk se zalitím do svíčky

  1999 
 • Sada láska | Šperk se zalitím do svíčky

  2099 
 • Sada Valentýn | Šperk se zalitím do svíčky

  2199 
 • Náramek stahovací Dorothea | Šperk se zalitím do svíčky

  2499 
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com